Bases edició 2021

BASES DE PARTICIPACIÓ

El padrí/padrina
Arturo Padilla de Juan (Montornès del Vallès, 1989) compagina la seva feina com a professor i la tasca d’escriptor. Amb només setze anys va escriure la seva primera novel·la, El poder d’una decisió, amb la qual va guanyar el premi Jordi Sierra i Fabra. Exalumne de la UAB, compta amb vuit llibres publicats i té una prometedora carrera per endavant en el món literari. Ha guanyat nombrosos premis i concursos literaris i assegura que, per ell, “escriure li permet potenciar la imaginació al màxim i plasmar els seus sentiments”.

Participants
El concurs s’adreça als estudiants matriculats en qualsevol centre, així com els que hagin cursat estudis anteriorment a la UAB.
La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació de les bases i implica la cessió dels drets de publicació, distribució i difusió en els diferents mitjans disponibles de la UAB, respectant sempre l’autoria, segons preveu la legislació sobre la propietat intel·lectual i sense cap compensació econòmica.

Terminis
•    Inici de la convocatòria: 15 de febrer de 2021
•    Final de la convocatòria: 15 de març de 2021
•    Acte de lliurament de premis: 21 d’abril, franja horària 13 h.

L’organització es reserva el dret de modificar els terminis establerts

Lliurament dels escrits
Les obres presentades han de ser originals, i s’exclouran del concurs els plagis o còpies d’obres ja existents.

Les persones participants en el concurs assumiran la responsabilitat total que no existeixin drets de terceres persones sobre les obres presentades.

El lliurament es farà únicament en suport digital, mitjançant un formulari en línia i amb el format següent: font Arial amb la mida 12, amb un interlineat d’1,5 i el document en format no editable, preferiblement PDF.

Cada participant podrà presentar un màxim de dos textos, sigui de la mateixa categoria o de categories diferents.

Categories
Les categories premiades seran les següents:

  1. Creació relat
    Poden participar-hi obres originals amb una extensió màxima de 5 pàgines. Es pot participar en català, castellà, anglès, japonès i xinès.
  2. Creació poesia
    Poden participar-hi obres originals amb una extensió màxima de 3 pàgines. Es pot participar en català, castellà, anglès, japonès i xinès.
  3. Traducció
    La participació consistirà en la traducció d’un text al castellà o al català des de l’anglès, l’alemany o el francès. Els textos es troben fent clic als enllaços de cada idioma que es presenten a continuació: anglès / alemany / francès.

Premis
Podran donar premis fins a 13 obres: per cada idioma de la categoria de relat o de la categoria de poesia i per cada idioma original de la categoria traducció, independentment que aquesta es faci al castellà o al català.

Les obres guanyadores rebran un premi de 100 €, així com un exemplar d’alguna de les obres del padrí/na de l’edició. El premi s’abonarà d’acord amb les retencions i legislació vigent.

L’organització es reserva el dret de deixar desert qualsevol dels premis.

Jurat
El tribunal que jutjarà els treballs presentats estarà format per docents de cadascuna de les facultats convocants.

Els docents de la facultat de Ciències de l’Educació  que jutjaran la categoria de creació-relat són els següents: Ramon Panyella Ferreres, Melinda Doodly, Xavier Fontich Vicens i Ana Maria Margallo Gonzàlez.

Els docents de la Facultat de Filosofia i Lletres avaluaran la categoria de creació-poesia i seran: Lluís Cabré Ollé, Bienvenido Morros Mestre i David Owen.

Els docents de la Facultat de Traducció i d’Interpretació que jutjaran la categoria de traducció i seran: Francesc Parcerisas Vàzquez, Dolors Udina Abelló, Ramon Farrés Puntí, Montserrat Franquesa Godia, Ramon Lladó Soler i   Núria d’Asprer Hernàndez de Lorenzo

El Consell d’Estudiants de la Facultat de Traducció i Interpretació serà l’encarregat de fer arribar al jurat de les diferents facultats els textos dels participants.

Les persones membres del jurat i les entitats organitzades es comprometen a mantenir el secret del veredicte fins a l’acte de lliurament dels premis.